Vi är väletablerade och har genom alla år varit en tongivande VS-entreprenör i Skåne

Referens i samband med Energieffektivisering i ett badhus

Vi hjälpte en av våra återkommande kunder med ett förslag till energieffektivisering av en större badanläggning. Det är kul att få dela med oss det som vår uppdragsgivare skrev efter att vi lämnat vårt förslag.

Godkväll på er alla
R har bett om min input

När det gäller besparingen, skiljer sig min kontra Jonnys väldigt lite. Vilket i min mening innebär att vi är väldigt rätt på det.
Jag var ganska tidigt i denna process intresserad av att blanda in Holmströms rör och Jonny i detta projekt, då jag var övertygad om att dom sitter på rätt kompetens för att kunna presentera en realistisk lösning. Vilket jag nu anser att dom gjort.
Att Jonny väljer att även involvera styr och regler är oerhört positivt, det visar att man på ett tydligt och korrekt sätt vill ta ett helhetsansvar för lösningen. Sen är det oerhört viktigt att just detta kommer på plats, för jag kan leverera en produkt, men utan Holmströms kompetens och erfarenhet att integrera våra produkter i ett redan befintligt system kommer vi aldrig uppnå den funktion och verkningsgrad vi önskar.
Så för att sammanfatta. Jag såg detta projekt redan från första dagen jag besökte anläggningen, som ett projekt som hade varit väldigt spännande och intressant att få genomföra, de har grämt mig lite längs vägen att det dragit ut på tiden och att det ibland känts ganska ”kört”.
Men Jag anser att Holmströms Rör och Jonny visat att detta är ett projekt att satsa på.
Tillsammans är vi starka.
/David

042-29 65 85

info@holmstromsror.se

Hortensiagatan 11, 256 68 Helsingborg