Vi är väletablerade och har genom alla år varit en tongivande VS-entreprenör i Skåne

Entreprenad

Vår entreprenadavdelning utför all slags VS-installationer.
Nybyggnationer på totalentreprenad är en av våra specialiteter där vår egen konstruktionsavdelning tillser att vi uppfyller kundens alla förväntningar till den mest kostnadseffektiva lösningen. Vi är gärna med i tidigt skede för att kunna hitta det bästa slutresultatet för kunden.

Vi har lång erfarenhet av stambyten med kvarboende och har gjort en hel del renoveringar av olika slags byggnader genom åren. I de Flesta projekt jobbar vi i samverkansentreprenad s.k. ”Partnering”
Vi är med från förprojektering, genom upprättande av handlingar till fullt färdig entreprenad och överlämnande till kund. Under processen delar vi med oss av vår långa erfarenhet som vi har inom stambyten och/eller renoveringar.

Pågående projekt / Nyheter

Kontor åt Castellum

Nybyggnad av kontor åt Castellum. Utifrån byggherrens program har vi varit med att ta fram systemhandlingar vidare till snart färdigställt projekt.

E.ON:s nya nordiska huvudkontor

Teleterassen

Regula Oceanhamnen

Hotell/Kontor

Primula, Oceanhamnen

Perrongen

Steglinge Gård

Foodhills Ärtlinje

Foodhills utökar sin anläggning med en ny ”Ärtlinje” där vi fått förtroendet att utföra rörarbeten.

042-29 65 85

info@holmstromsror.se

Hortensiagatan 11, 256 68 Helsingborg