Vi är väletablerade och har genom alla år varit en tongivande VS-entreprenör i Skåne

Affärsidé

Holmströms skall leverera VS-installationer, med stort engagemang, som motsvarar kundens krav och behov. Vi strävar alltid efter att våra lösningar skall vara effektiva och miljövänliga. Genom vår egen konstruktionsavdelning kan vi optimera våra leveranser ur både ekonomiskt och tekniskt i alla typer av projekt. Våra yrkesskickliga montörer ser till att slutprodukten får en hög standard, och att det blir rätt från början.

Miljöpolicy

Vi har som miljöpolicy att verka för att livsmiljön sätts i centrum. Vi skall sträva efter att bevara naturen genom att medverka till hushållning av resurser och vid val av material och produkter. Holmströms miljöpolicy syftar till att främja bolagets kvalitetsutveckling och stärka dess ställning som miljömedvetet framtidsföretag.

Ekonomi

Genom en ”slim” organisation håller vi ner kostnaderna. Vår administration sköter ekonomi samt projektredovisning. Allt utförs i etablerade program och system.

Kvalitetssäkring

Vi säkerställer samtliga entreprenadarbeten i enlighet med SS-EN 9001 och branschstandard från Installatörsföretagen. Vi lägger ett personligt engagemang i att resultatet alltid skall uppfylla våra kunders förväntningar och kvalitetskrav.

042-29 65 85

info@holmstromsror.se

Hortensiagatan 11, 256 68 Helsingborg